Biomasa

 

Biomasa predstavlja obnovljiv izvor energije koji nastaje od biorazgradivih delova nusproizvoda otpadaka i ostataka biljne mase ili „viškа“ iz primarne poljoprivredne proizvodnje; sagorevanjem se može koristiti za proizvodnju toplotne energije, ali i proizvodnju električne energije ili se konvertovati različitim metodama u tečno stanje (biogorivo za saobraćaj), ili gasifikacijom i biološkim razlaganjem različitog otpada u gasovito stanje (biogas). Biomasa je najvažnije gorivo, posle uglja, nafte i prirodnog gasa.

 

Tehnički potencijal biomase u Srbiji

 

Najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji je upravo energija iz biomase i procenjuje se na 3,405 miliona ten od čega je potencijal drvne mase 1,53 miliona ten, potencijal poljoprivredne biomase 1,67 miliona ten (ostaci u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, primarnoj preradi voća), dok je potencijal primarnog biorazgradivog otpada procenjen na 205 hiljada ten, a pored komunalnog tu su i otpadna jestiva ulja i otpad životinjskog porekla u ukupnoj količini od 0,043 miliona ten godišnje. Potencijal biomase raspoloživ je u celoj Srbiji. Drvna biomasa je uglavnom dostupna u centralnoj Srbiji i njen stepen korišćenja je vrlo visok (66,7%),... Opširnije Link