Briket je ekološko gorivo proizvedeno isključivo od
poljoprivrenih ostataka – ostataka slame, kukuruzovine,
soje… Karakteristike briketa:
Dimenzija je 27cm/28cm/29cm, prečnika 80 ø
Težina cca 1,5 kg po komadu (+,-2%),
sa šupljinom radi bolje raspoređenosti gorenja.
Po svojoj kalorijskoj vrednosti, briket sadrži: između 18.000 i 18.500 kJ/kg.
Vlažnosti do 9%, što je optimalna vrednost za kvalitetan briket.
Ne sadrži nikakve štetne materije, aditive i veziva
Postojeća tehnička postrojenja za sagorevanje (razne vrste peći u domaćinstvu, manji sistemi za grejanje objekata i proizvodnih pogona) omogućuju najširu primenu i
upotrebu briketa kao izvora toplotne energije.
U procesu proizvodnje briketa koristi se mehanička presa a dobijeni briketi najnovijeg
su tipa sa rupom u sredini, zahvaljujući čemu emituju manje dima, zbog veće gustine i čvrstoće duže gore i oslobađaju veću temperaturu.