- 100% ekološki prirodni proizvod
- Ne sadrži štetne materije
- Produkt sagorevanja (pepeo) od briketa se koristi kao organsko đubrivo
- Briket zahteva malo skladišnog prostora i idealan je za potrošače: čist, suv, ima manji procenat prašine sa ekološkog aspekta, ne mora da se seče i praktičan za upotrebu
Sa ekološkog aspekta:
-Koriste se obnovljivi izvori energije,
-prestaće nekontrolisana seča šuma i
-smanjiće se potreba za mineralnim sirovinama (ugalj, nafta..)
U postupku pridruživanja EU, obaveza naše zemlje je da smanji nivo zavisnoti od uvoznih energenata, što je istovremeno i dobijanje energije iz obnovljivih izvora.
Prednosti briketa u odnosu na druge derivate
1. 1 kg briketa proizvodi istu količinu toplote kao: 0,7 m³ gasa ili 0,60 l lož ulja
2. 1t briketa odgovara energetskom sadržaju 4 – 4,5 m3 ogrevnog drveta ili 0,9 t uglja